Samen meer weten

jouw marktonderzoek naar woonwensen
Onze enquête pakketten
woonwensdialoog

Dé TOOL voor marktonderzoek in vastgoed

Wat zijn de woonwensen van jouw consument? Hoe wil de consument van nu straks wonen? De Woonwensdialoog geeft je unieke tools voor marktonderzoek onder je eigen klanten en helpt je nieuwe klanten te vinden.

Vijf redenen om de Woonwensdialoog aan te gaan:

  1. Beter contact met je huidige klanten en prospects;
  2. Groei van je huidige klanten- en prospectdatabase;
  3. Meer kennis over woonwensen van jouw klanten en prospects;
  4. Professionele tools voor opzetten van woonwens onderzoeken;
  5. Actuele data voor woningmarktanalyses of advies.

We helpen je met drie unieke onderzoekstools en verschillende services om jouw visies en plannen te onderbouwen en aan te vullen met gerichte vraagdata. Onze extra services zorgen voor synergie tussen  jouw onderzoek aan de dagelijkse bedrijfsvoering

Eigen onderzoeksafdeling

Woonwensdialoog  is de toolbox om professioneel en AVG-proof marktonderzoek uit te voeren binnen je eigen database of klantgroepen. De verzamelde data kun je naast andere databronnen gebruiken voor rapportages, adviezen of ontwikkelplannen en is alleen beschikbaar voor jou. 

Voor wie?

Woonwensdialoog is voor alle  vastgoedprofessionals die hun adviezen,  beleid of ontwikkelplannen willen onderbouwen of aanvullen met objectief vraagonderzoek.  De woonwensdialoog leent zich ook uitstekend voor een samenwerking tussen twee of meer ketenpartners.

w

Woonwensdialoog

BASIS 

basis enquête module

onbeperkt aantal enquêtes

2000 respondenten

eigen dashboard

onderzoeksjaarplanning

onderzoekssupport

maandelijks opzegbaar 

 

Woonwensdialoog

PLUS

BASIS +  3 enquête modules

onbeperkt aantal enquêtes

3500 respondenten

eigen huisstijl & dashboard

onderzoeksjaarplanning

onderzoekssupport

maandelijks opzegbaar 

 

Woonwensdialoog

 OPTIMAAL 

PLUS + unieke dialoogmodule 

onbeperkt aantal enquetes

onbeperkt aantal respondenten

eigen huisstijl & dashboard

onderzoeksjaarplanning

onderzoekssupport

maandelijks opzegbaar 

Woonwensdialoog

MAATWERK

onderzoek 100% uitbesteed

keuze uit alle methodieken

support opbouw database

opstellen ideale vragenlijst

uitvoer afhandeling uit uw naam

opmaak rapportage en advies

per onderzoek

Waarom een Dialoog?

Traditionele enquêtes halen eenzijdig informatie bij respondenten zonder directe terugkoppeling naar de consument.

De Woonwensdialoog in de meest optimale vorm werkt anders. Consumenten krijgen anoniem feedback over de reacties van andere consumenten en kunnen hun mening desgewenst aanpassen. 

Naast de kwantitatieve resultaten (hoeveel % wil wat) is het ook mogelijk om kwalitatieve beoordelingen toe te voegen. Zo kun je niet alleen zien wat men wil maar ook waarom

Consumenten worden veel meer betrokken bij het lopende onderzoeksproces en krijgen feedback op hun eigen mening. De respons is hierdoor hoger en de binding met de consument voor een later vervolg wordt groter.     

Extra services

Naast onze toolbox bieden we een aantal facultatieve diensten die de professionaliteit van jouw organisatie  nog verder kunnen vergroten.    

  • Businessplan voor jouw onderzoeksafdeling;
  • Opmaak van jouw unieke woningmarktanalyse; 
  • Inrichten e-mail automation voor jouw database;
  • Social Media boost t.b.v. groei jouw database;
  • Verbinding ketenpartners vastgoedmarkt. 

De extra services zijn altijd maatwerk en worden deels met onze ketenpartners of uw eigen leveranciers ingericht.  

 

Hoe werkt een Optimale   Woonwensdialoog?

 

 De Woonwensdialoog Optimaal start binnen jouw eigen database of een database die we voor je hebben gecreëerd via bijvoorbeeld Social Media of een marketingcampagne.

Deelnemende consumenten krijgen in twee ronden een aantal vragen waarbij men in ronde twee de antwoorden van andere respondenten kan beoordelen.

Ons unieke algoritme maakt anoniem een selectie van de te beoordelen groep. Na beoordeling krijgt men de mogelijkheid zijn of haar antwoord te herzien of juist te bekrachtigen. 

 

Stap 1: Inrichten Woonwensdialoog Optimaal

Samen met jou of je onderzoeksafdeling richten we de dialoog in. We bepalen samen de vragen en kijken hoe groot je database is of moet worden. We richten het dashboard in zodat de dialoog in jouw huisstijl wordt uitgevoerd. Samen bepalen hoe de marketing en promotie rondom de dialoog wordt vorm gegeven.

Stap 2: De eerste dialoog

De deelnemers uit jouw database worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog. We stellen gesloten-, meerkeuzevragen met een mogelijkheid voor een toelichting. Zo krijg je kwantitatieve data (harde aantallen) gekoppeld aan kwalitatieve data (waarom wil men iets). Uiteraard kunnen de database kenmerken meegeven waardoor je kruisverbanden kunt leggen.   

Stap 3: De tweede dialoog

Ons unieke algoritme selecteert voor iedere deelnemer uit de eerste ronde een aantal antwoorden en toelichtingen van andere respondenten met de vraag deze te waarderen. De selectie is uiteraard anoniem en conform regelgeving van de AVG. Men krijgt hierbij de mogelijkheid de eerste mening te herzien of een extra toelichting te geven.

Stap 4: De resultaten & dashboard

Vanaf de eerste dialoog zijn de resultaten realtime te volgen. Wat is de respons? Hoe zien de percentages er uit en wat zijn de top 5 positieve en negatieve meningen? Na de 2e dialoog wordt ook zichtbaar hoeveel mensen hun mening hebben aangepast en kunnen er crossings worden gemaakt op basis van kenmerken. Uiteraard kunnen de resultaten worden geexporteerd en worden toegevoegd aan beleidsstukken of woningmarktanalyses.  

Stap 5: Vervolg dialoog & salesfunnel

Na afloop van de Woonwensdialoog wordt de consument gevraagd de dialoog te waarderen en krijgt hij de vraag of hij mee wil doen aan vervolgdialogen. Ook is het mogelijk de consument te vragen of hij gerichte informatie rondom de actuele en toekomstige woning wil ontvangen.

NB: De woonwensdialoog werkt conform AVG-regelgeving en is een toolbox binnen de database van haar opdrachtgevers. De woonwens dialoog gebruikt of initieert alleen databases voor haar opdrachtgevers.

Over Woonwensdialoog

Woonwens dialoog is een initiatief van Adviesbureau de Rijk in samenwerking met specialisten uit de projectontwikkeling, makelaardij en automatisering.

Wat anderen zeggen

“Goede tools en support bij de start van mijn onderzoeksafdeling”  

Makelaar Zuid-Nederland

“Snelle toets naar behoefte kunnen peilen in een kleine plaats voor advies naar gemeente” 

Projectontwikkelaar Zuid-Nederland

“Goede objectieve marktverkenning voor stedebouwkundig plan.”  

Gemeente Noord Nederland

Wacht niet langer en vraag hier meer informatie aan!