Privacyverklaring

Meer informatie

Privacyverklaring Woonwensdialoog is een initiatief van Adviesbureau de Rijk BV

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Wij laten jou in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten je hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Woonwensdialoog.

De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Woonwensdialoog handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

 

Woonwensdialoog
Stationsweg 18
8401 DP  Gorredijk

Contactgegevens:
E-mail: info@woonwensdialoog.nl
Telefoonnummer: 085 – 792 0150

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Woonwensdialoog verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Cookies; gegevens over uw activiteiten op onze website

– IP-adres

– Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woonwensdialoog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het eventueel afhandelen van betalingen;

– Het eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of die van onze partners;

– Woonwensdialoog analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

– Woonwensdialoog verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en bij indiensttreding.

Woonwensdialoog gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– CRM- systeem ter bevordering van onze diensten en werkzaamheden zoals; e-mailen,  gegevens bewaring, nieuwsbrieven versturen,

– Online onderzoekspakketten voor het verzamelen en ter duiding van onderzoeks- en enquete resultaten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woonwensdialoog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klanten                                

– Gegevens klanten bewaren wij vijf jaar in verband met belastingdienst-gerelateerde zaken;

Respondenten                     

– Onderzoeksresultaten bewaren wij gedurende de periode dat deze beschikbaar zijn voor ons en onze partners met een maximun van vijf jaar

– Persoonsgegevens, voor zover niet verstrekt onder de verantwoodelijkheid van onze samenwerkingspartners, worden bewaard per onderzoek en voor een periode dat deze beschikbaar zijn voor ons en onze partners met   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woonwensdialoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woonwensdialoog.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Woonwensdialoog werkt hoofdzakelijk met persoonsgegevens verstrekt door haar partners. Voor zover dit niet het geval is deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden en partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonwensdialoog en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woonwensdialoog gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Blijft u echter gebruik  maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

Websites

Woonwensdialoog onderhoudt per onderzoek of woonwensdialoog een centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites: – www.woonwensdialoog.nl

Doorgifte aan het buitenland

Woonwensdialoog maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt Woonwensdialoog gebruik van Visual Website Optimizer. Woonwensdialoog kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. privacy in acht te nemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als je hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen: info@woonwensdialoog.nl of bellen op nummer: 085-7920150.

 

Woonwensdialoog wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Laatste wijziging: 31 december 2021.

Adresgegevens

Stationsweg 18
8401 DP GORREDIJK
085 – 792 0150