Woonwensdialoog

Samen meer weten
Ga naar de actuele Woonwens Dialogen!

Wat is een Woonwensdialoog?

De woonwensdialoog is een nieuwe manier van woningmarktonderzoek waarbij consumenten anoniem hun mening, suggesties of ideeën  toetsen aan die van andere consumenten.

In twee ronden beoordelen consumenten elkaars antwoorden waardoor de beste gezamenlijk gedragen ideeën of suggesties in beeld komen.  Tussentijds kunnen deelnemers hun mening aanpassen geïnspireerd door de mening van anderen.

Het traject van de Woonwensdialoog is volledig geautomatiseerd en AVG-proof.  Kijk hieronder hoe het werkt.

Waarom een Woonwensdialoog?

De woonwensdialoog heeft een aantal voordelen:

  • hogere betrokkenheid respondenten;
  • hogere (ongeholpen) respons;
  • kwantitatieve plus kwalitatieve resultaten;
  • kwalitatieve respons gerangschikt;
  • automatische feedback naar respondenten;
  • open vragen en open antwoorden mogelijk;
  • ingebouwde groepsreflectie;
  • collectieve gedachten gerangschikt.

Hierdoor ontstaat een gewogen en dus beter beeld van wat mensen wel of niet willen op het gebied van hun woonomgeving.

Permanent Woonwenspanel?

De meeste woonwensdialogen worden geinituieerd vanuit onze partners en hebben betrekking op een specifiek onderwerp of (project) locatie uit voor onze partners. Voor deelname aan deze dialogen word je meestal rechtstreeks namens hen uitgenodig. Daarnaast vinden we het leuk om regelmatig landelijk allerlei zaken te toetsen op het gebied van wonen.

Vind jij het leuk om regelmatig mee te praten over zaken die betrekking hebben op jouw woonomgeving?  Meld je dan aan voor ons vaste woonwenspanel. 

Hoe werkt een Woonwensdialoog? 

Stap 1: Aankondiging

Op initiatief van onze partners initiëren we we een dialoog. De onderwerpen zijn heel verschillend. Onderwerpen kunnen gaan  over de leefbaarheid in een wijk, de behoefte aan verduurzaming of wat te bouwen in een nieuwbouwproject.   

Stap 2: Deelname

Deelname aan een woonwensdialoog kan alleen door uitnodiging. Dit gebeurt door onze partners of door ons namens onze partners. Soms is het ook mogelijk je via social media aan te melden.    

Stap 3: Eerste ronde

Als je wordt uitgenodigd voor een woonwensdialoog dan ontvang je een mail met daarin de uitleg van het onderzoek. Je ontvangt een aantal vragen en stellingen of we vragen je naar ideeën of suggesties. Uniek aan de woonwens dialoog is dat je tevens de mogelijk hebt om aan te geven waarom je iets vindt.      

Stap 4: Tweede ronde

Als je hebt meegedaan aan de eerste ronde wordt je automatisch uitgenodigd voor de tweede ronde. De computer heeft met behulp van een algoritme een willekeurige selectie van 20 reacties voor jou geselecteerd om te beoordelen. Daarnaast worden jouw meningen weer door 20 andere mensen beoordeeld.      

Stap 5: Mening herzien?

Aan het eind van de tweede ronde heb je verschillende meningen gezien van andere woonconsumenten. Als die meningen of ideeën jouw hebben geïnspireerd dan kun je jouw mening aanpassen als je dat wilt. Afhankelijk van het soort Woonwens Dialoog ontvang je automatisch een bericht met de top 5 meningen of een samenvatting van de resultaten op de website. 

Na verloop van tijd heffen we de dialoog op en verdwijen jouw gegevens.     

Partners

 

Onze partners zijn als beleidsmaker, architect of vastgoedprofessional actief en willen graag een bijdrage leveren aan verandering en verbetering op het gebied van wonen en de woonomgeving van consumenten.

Zij hebben zelf innovatieve ideeën of suggesties die ze graag willen toetsten aan de woonconsument of ze zijn nieuwsgierig naar de mening van consumenten om dat mee te nemen in hun beleid, advies of concrete oplossingen.

Wilt u ook partner worden en zelf woonwensdialogen initiëren? Neem dan contact met ons op.

 

Onafhankelijk

De woonwensdialoog is onafhankelijk en heeft als doel vraag en innovatie op de woningmarkt in kaart te brengen. De WoonwensDialoog wordt gebruikt om woonconsumenten elkaars mening te laten delen. 

Door een woonwensdialoog te initiëren kunnen beleidsmakers en vastgoedprofessionals zich laten inspireren. Gegevens uit de woonwensdialoog worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van deelnemers.

Deelname aan een woonwensdialoog is altijd anoniem. Alle activiteiten geschieden conform de richtlijn van de AVG.

 

woonwensdialoog nijmegen

In 2022 hebben wij een eerste WoonwensDialoog gehouden in de provincie Friesland. Dit is een terugkerend onderzoek onder huidige en nieuwe bewoners over wonen in Friesland. Begin 2023 zal er een tweede WoonwensDialoog plaatsvinden voor deze provincie. 

woonwensdialoog groningen

Vanaf 2021 hebben wij meerdere dialogen afgerond over nieuwe innovaties bij het kopen of verkopen van een woning. Meer weten meld je aan!

Woonwensdialoog Alkmaar

Twee keer per jaar voeren namens onze partner onder ruim 20.000 consumenten de De WoonwensDialoog Alkmaar uit.  Ook meepraten ? Schrijf je dan hieronder in!